Det skal bones gulv i alle etasjer og i den forbindelse ber vi alle beboere om å fjerne sykler og annet som kan være til hinder. 

Planlagt oppstart uke 20. Datoen blir kunngjort nærmere.

Garasjen skal feies i uke 22, så når datoen blir bestemt vil det komme nytt oppslag. Alle biler, scootere, møbler og annet må fjernes fra garasjegulvet slik at feiingen kan la seg gjennomføre.