Forhåndsvarsel om generalforsamling i Gjertrudgard Borettslag.

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Gjertrudgard Brl vil bli avholdt 25.03.2020, klokken 17.30 i USBL’s lokaler Arbeidersamfunnets Plass 1.

Det vil bli avholdt et beboer-, informasjonsmøte i USBL’s lokaler i forkant av generalforsamlingen klokken 17.00.

Frist for innmelding av saker er 04.03.2020.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/Nina Braaten innen fristen. Kan legges i styrets postkasse eller sendes på mail til: nin-bra@online.no

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.