Neste vår er det 20 år siden de første flyttet inn i Gjertrudgard. Bygget begynner å bære preg av alderen, og det er etter hvert behov for å foreta vedlikehold. Første vedlikeholdsprosjekt er nytt elektrisk anlegg i garasjen.

Du har kanksje sett at det mangler skjermer på lysarmaturene i garasjen, og at det mangler lys enkelte steder.

I uke 41 er det planlagt at elektriker skifter ut det elektriske anlegget. Det vil si at det trekkes nye kabler og skiftes lysarmaturer. Samtidig fjernes lysbryterne og erstatts av bevegelsessensorer. Når sensoren oppdager at du kommer inn i garasjen, tennes lyset, og forblir på til du forlater garasjen.

Fordelen med dette er at garasjelyset bare er tent ved behov, som gir mindre slitasje på anlegget samtidig som strømforbruket reduseres ned til det som er nødvendig.