Styret har hentet inn tilbud til ladeløsning i garasjen og har landet på USBLs partner Charge365/Zaptec som leverandør. I den forbindelse ønsker styret å kalle inn til infomøte for de som er interesserte, samt alle som har garasjeplass i kjelleren.

21. Januar 17:00 i fellesinngangen

Det vil bli anledning til å kjøpe ladeboks til en rabattert pris i forbindelse med installasjonen. Mer informasjon om pris kommer på infomøtet.

Forhindret fra å møte? Send en melding til 924 91 526 eller daginge@gmail.com for å få informasjon og tilbud sendt på mail.

Leier du plass? Gi beskjed til de du leier fra slik at de kan møte opp til infomøte.