Andelen kapitalkostnader på husleien øke med 3 % for 2011. Felleskostnader og garasjeleie blir ikke endret.

Kapitalkostnader er den andelen av huslien som dekker borettslagets utgifter til Husbanklånet. Den daglige driften av borettslaget skjer gjennom felleskostnadene. Etter en gjennomgang av borettslagets økonomiske situasjon har vi valgt å ikke endre dette beløpet. Justeringen av kapitalkostnadene gjøres for at innbetalingen til borettslaget skal være i samsvar med det borettslaget betaler i renter og avdrag til Husbanken.