Styret har inngått avtale med Get om levering av digitale tv-signaler. Dagens tv-signaler er analoge, og betyr at kvaliteten på tv-signalene kan variere og oppleves som dårlige.

Digital-tv gir skarpere lyd og bilde når du ser på TV. For å kunne se digital-tv må du ha en digital dekoder. Denne dekoderen tar imot det digitale signalet, dekoder det og sender det videre til TV-en. Dersom du ikke har en digital dekoder, vil signalene som kommer til ditt TV-apparat være analoge. Som Get-kunde har du tilgang til både analoge og digitale tv-signaler. 

Du har allerede fått brev fra Get med informasjon om utlevering av dekoder, som vil skje torsdag 2. desember mellom kl 17:00 og 21:00. 

Trenger du hjelp til å montere dekoderen, vil Get gi deg den hjelpen når du ber om det!

Hvis du allerede avtale med Get om digital-tv (f eks en Get box HD PVR) beholder du boksen allerede har. 

Du kan oppgradere til HD PVR samtidig som dekoderene deles ut. Merk at en slik oppgradering krever at du tegner et tilleggsabonnement med Get.

Klikk på Les mer under denne artikelen, så kan du lese mer om digital-tv på sidene til Get!  

Les mer (Vedlegg)