Husholdningsavfall skal kastes i containere i søppelrommet. Du sorterer mellom papp/papir og restavfall. Alt avfall skal legges i containeren, alt du legger igjen på utsiden blir liggende til noen rydder for deg.

Avfall som ikke er husholdningsavfall, må du selv sørge for å frakte til miljøstasjoner eller gjenbruksstasjoner. Nærmeste miljøstasjon er hos Statoil i Schweigaardsgate 12. Hvis du setter annet avfall fra deg i fellesområdene, uansett om det er i bodrom, garasjen eller søppelrommet, så må dette fjernes for borettslagets regning. I 2009 betalte vi over kr 18 000,- for å fjerne slik avfall. Denne utgiften dekkes inn igjen over husleien, det vil si at dine naboer betaler for at borettslaget fjerner ditt avfall.

Miljøstasjonen hos Statoil i Schweigaardsgate 12 er alltid åpen (du får nøkkel av betjeningen).

Les mer (Vedlegg)