Vaktmester

Vaktmestertjenestene i Gjertrudgard borettslag utføres av Gamle Oslo Servicesentral. Vaktmester har tilsyn med eiendommen hver mandag, onsdag og fredag. Hovedtilsyn utføres på onsdager, hvor blant annet lyspærer skiftes (etter behov).

Borettslaget bruker Gamle Oslo Servicesentral til alt vedlikehold av borettslagets eiendom. Hvis GOS ikke kan utføre arbeidet selv, blir andre håndverkere engasjert. Gjertrudgard borettslag var med å stifte Gamle Oslo Servicesentral, og er således en av sameierne. 

Trappevask utføres også av Gamle Oslo Servicesentral. I utgangspunktet vaskes fellesområdene engang pr. uke, men i vinterhalvåret vaskes det oftere i inngangspartiet og et par etasjer oppover. I tillegg skal gulv skures og bones en gang i året (skjer normalt rett før sommerferien). I vinterhalvåret legger vi også ut matter i inngangspartiet.

Vaktmester disponerer også et rom i garasjen, slik at medarbeidere fra Gamle Oslo Servicesentral ofte er å se i bygget. 

Gamle Oslo servicesentral kan utføre arbeider for deg som er beboer i Gjertrudgrad borettslag. Ta kontakt med kontoret på telefon 23 30 11 50 eller klikk på banneret øverst.