Styret velges på generalforsamlingen og skal lede driften av borettslaget. Styremedlemmer velges normalt for to år ad gangen og varamedlemmer velges for ett år ad gangen.

Etter siste generalforsamling er styrets sammensetting slik:

Styrets leder Nina Braaten
Nestleder Magnus Raknerud Hoel 
Styremedlem Erik Nymark
Styremedlem Trine Marit Sandvold Lund
Styremedlem Gunnar Gjesdal
Varamedlem Trude Merete Ness
Varamedlem Dag-Inge Aas

 

 

 

 

 

 

Ønsker du kontakt med styret, kan du sende oss en melding.