Kildesortering

Alle husstander i Oslo kommune kildesorterer matavfall og plastemballasje.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder.

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet og fraktes til et optisk sorteringsanlegg som sorterer posene fra hverandre etter farge.

Flere blå eller grønne poser til kildesorteringen kan du hente uten ekstra kostnad hos følgende dagligvarekjeder i Oslo: Bunnpris, Centra, Coop, Ica, Joker, Kiwi, Meny, Rema 1000, Rimi, SPAR, Smart Club og Ultra.

I tillegg skal du sortere papp og avispapir i egne beholdere i søppelrommet. Glass og metallemballasje kan kastes i returpunktet mellom Gjertrudgard og Schweigaardsgate 67. Her finner du også en conatiner for retur av klær (gjenbrukes av UFF).

Nærmeste returpunkt for annet avfall er Kampen nærmiljøstasjon i Sonsgate 2 (vis-a-vis Kampens park). Klikk på miljøstasjonen for mer informasjon.

 

Møbler, hvitevarer og annet som ikke er husholdningsavfall skal ikke kastes i søppelrommet. Dette må du selv levere til en gjenbruksstasjon.

Kilde: Oslo kommune, Renovasjonsetaten