Stahl heiser gjennomførte en oppgradering av heisen før jul i 2012. All elektronisk styring er byttet ut, samtidig som overgang til moderne gjorde at maskinrommet nå bare tar halve plassen. I oppgraderingen av heisen ble også heisen pusset opp, med ny etasjeanvisere, ny innredning som tilfredsstiller myndighetenes krav og alarmforbindelse hvis heisen stanser mellom to etasjer.

Vi har inngått avtale med Securitas om heisalarm. Hvis heisen stanser mellom to etasjer kan du bare holde inn alarmknappen i heisen til du hører heisen ringer opp vaktsentralen i Securitas. Operatøren i vaktsentralen vil varsle videre slik at du får hjelp til å komme ut av heisen.

Avtalen om varsling er slik at Gamle Oslo Servicesentral (vaktmester) blir varslet når disse er på jobb, utenom arbeidstiden for GOS kommer Securitas og hjelper deg ut.

MERK! Når brannalarmen går, vil heisen kjøre til første etasje og parkere der. Det er ikke mulig å bruke heisen når brannalarmen er løst ut!