Bruksoverlating

Utleie av leiligheten

Har du bodd i leiligheten i minst ett av de to siste år, kan du søke om bruksoverlating av leiligheten. Grunnregelen er at du kan søke om bruksoverlating for inntil 3 år. Gjertrudgard borettslag følger de generelle bestemmelsene gitt i Lov om burettslag om bruksoverlating.

Bruksoverlating er det som tidligere ble omtalt som framleie. Det betyr at du kan leie ut leie ut leiligheten, hvis du selv ikke kan bo i leiligheten. Husk at om du selv ikke bor i leiligheten, har du fortsatt alle plikter som andelseier overfor borettslaget. det vil si at det er ditt ansvar at husleien blir betalt i tide. 

Du kan lese mer om bruksoverlating i lov om borettslag her.

Du kan søke elektronisk om bruksoveralting her. Merk at alle felter må fylles ut før du søker. Du må betale et gebyr for registrering/behandling av bruksoverlating (gjelder både førstegangs bruksoverlating, ytterligere bruksoverlating, samt bytte av leietaker i godkjent periode) på kr 500,- eks. mva som betales av andelseier.