Brannvern

 

Ved brann ring   1 - 1 - 0

Borettslaget har innstallert et felles brannvarslingssystem. Alle leiligheter har minst en brannvarsler montert, som alle er koplet sammen og knyttet opp mot en sentral. Oppstår det en brann vll det derfor ringe i alle brannvarslerne i hele gården. Brannsentralen varsler ikke Oslo Brann- og Redningsetat. 

I hver etasje er det også montert to skap med vannslanger, som kan benyttes som slukkemiddel hvis det brenner. Borettslaget har serviceavtale slik at brannvarslingsanlegget og brannslangene blir kontrollert hvert år.

Ingen må, uansett grunn, demontere brannvarsleren i sin leilighet. Har du behov for å kople ut brannmelderen i din leilighet, ta kontakt med vaktmester for kontrollert å gjøre dette kontrollert. Har du mistanke om at det er feil på din melder, så ta kontakt med vaktmester for å få orden på dette.