torsdag, juli 07

Nyheter

25 Latest Articles

STENGING AV VANNET

På grunn av planlagt utskifting av varmtvannsberedere og tilknyttede rør vil varmtvannet være avstengt i en lengre periode.   VARMTVANNET SKRUS AV PÅ KVELDEN 31/3 OG VIL VÆRE AVSTENGT 1/4 OG FREM TIL UT PÅ DAGEN 2/4.   Kaldtvannet vil bli berørt i mindre utstrekning, men vil bl...

Les mer


UTSATT!! Generalforsamling, Onsdag 25/3-2020, kl. 17.30

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Gjertrudgard Borettslag. Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Gjertrudgard Brl vil bli avholdt 25.03.2020, klokken 17.30 i USBL’s lokaler Arbeidersamfunnets Plass 1. Det vil bli avholdt et beboer-, in...

Les mer


Bestilling av ladepunkt for elbil i garasjen

Styret har vedtatt at vi skal utbygge ladeinfrastruktur i kjelleren som en del av vedlikeholdsprosjektene som pågår i 2020. Dette gjøres som et ledd i å holde blokken i god stand for fremtiden, og gjøre det til et attraktivt sted å bo. Fordi garasjen i blokken vår er såpass enkel, og vi har et relat...

Les mer


Infomøte om elbil lading i garasjen

Styret har hentet inn tilbud til ladeløsning i garasjen og har landet på USBLs partner Charge365/Zaptec som leverandør. I den forbindelse ønsker styret å kalle inn til infomøte for de som er interesserte, samt alle som har garasjeplass i kjelleren.   21. Januar 17:00 i fellesinngangen ...

Les mer


Opprydning i sykkelparkering

Da det er liten ledig kapasitet ved sykkelparkering vil sykler som er hensatt/forlatt av tidligere beboere eller som ikke er i bruk fjernet. Styret har merket alle syklene med bånd/strips. Sykkelens eier er deretter ansvarlig for selv å fjerne båndet om han/hun ønsker å beholde sykkelen.  ...

Les mer


Renovasjonsetaten i Oslo kommune endrer tidspunktene for henting av avfall

Årsaken til endringen er at de skal slutte å hente avfall på kveldstid. Mange vil få ny tømmedag fra og med mandag 16. september 2019.    

Les mer


FEIING/VASK AV GARASJEN

MANDAG 13/5-2019 vil garasjeanlegget bli vasket og feid. I den forbindelse må alle biler, sykler, scootere være ute av garasjeanlegget fra klokken 07.00 Mandag 13/5! Fordi det blir brukt vann vil det som er i bodene tilknyttet garasjen ha store muligheter for å bli våte! Styret har derfor b...

Les mer


FEIING/VASK AV GARASJEN

ONSDAG 31/5-2017 vil garasjeanlegget bli vasket og feid. I den forbindelse må alle biler, sykler, scootere være ute av garasjeanlegget fra klokken 08.00 onsdag 31/5! Fordi det blir brukt vann vil det som er i bodene tilknyttet garasjen ha store muligheter for å bli våte! Styret har derfor b...

Les mer


Utskifting av dørtelefon 9/1 og 10/1

Utskifting av dørtelefon 9/1 og 10/1

Dørtelefonsystemet skal skiftes ut. Det betyr at ringepanelet ved hoveddøren og alle dørtelefonene inne i leilighetene skal skiftes ut. Vi er derfor avhengig av tilgang til alle leiligheter den oppsatte datoen.   Standard dørtelefon er valgt av borrettslaget, men det er mulig å bytte denn...

Les mer


Vårrengjøring

Det skal bones gulv i alle etasjer og i den forbindelse ber vi alle beboere om å fjerne sykler og annet som kan være til hinder.  Planlagt oppstart uke 20. Datoen blir kunngjort nærmere.   Garasjen skal feies i uke 22, så når datoen blir bestemt vil det komme nytt oppslag. Alle bi...

Les mer


Merking av boder

Med bakgrunn i gjentatte innbrudd i bodene trenger styret at alle merker bodene sine med andelsnummer. Det er det samme nummer som står på postkassene. Flere av bodene trenger reparasjon og for at vaktmester skal kunne gjøre utskiftninger trenger han å vite hvem som disponerer disse. Fler...

Les mer


Innbrudd i bodene, parkeringskjelleren

Natt til fredag 30.10.15 hadde vi 3 ubudne gjester i borettslaget. De kom gjennom hovedinngangen ca. 10. min etter at avisbudet har forlatt hovedinngangen ulåst. Det kan tyde på at denne gjengen spekulerer i at noen dører til diverse borettslag har svake dørpumper som gjør at enkelte dører ikke låse...

Les mer


Ekstraordinær generalforsamling 18/6-15 (Kameraovervåking)

Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling torsdag 18. juni klokken 18.00 i atriet, første etasje i Schweigaardsgate 63. Etter flere innspill fra beboere ønsker styret å montere kameraovervåkning. Vi trenger en avstemming i borettslaget for at dette kan bestilles. Håper alle prioriterer...

Les mer


Svalgangene og fellesområdene er ikke oppbevaringssted for eiendeler

Eiendeler skal ikke plasseres i svalgangene eller i fellesområdene da dette er til hinder for renhold og ferdsel. Gjelder også sykler. De skal plasseres i sykkelstativ ved inngangsparti, bod eller i egen leilighet. Det skal heller ikke stå gjenstander i fellesarealene i bod rommene. Håper alle beb...

Les mer


Nye medlemskort i USBL

USBL sender ut nye medlemskort i løpet av februar 2011

Les mer


Avtale om digital-tv

Styret har inngått avtale med Get om levering av digitale tv-signaler. Dagens tv-signaler er analoge, og betyr at kvaliteten på tv-signalene kan variere og oppleves som dårlige. Digital-tv gir skarpere lyd og bilde når du ser på TV. For å kunne se digital-tv må du ha en digital dekoder. Denne dekod...

Les mer


Husleie 2011

Andelen kapitalkostnader på husleien øke med 3 % for 2011. Felleskostnader og garasjeleie blir ikke endret. Kapitalkostnader er den andelen av huslien som dekker borettslagets utgifter til Husbanklånet. Den daglige driften av borettslaget skjer gjennom felleskostnadene. Etter en gjennomgang av bore...

Les mer


Avfallshåndtering i Gjertrudgard borettslag

Husholdningsavfall skal kastes i containere i søppelrommet. Du sorterer mellom papp/papir og restavfall. Alt avfall skal legges i containeren, alt du legger igjen på utsiden blir liggende til noen rydder for deg. Avfall som ikke er husholdningsavfall, må du selv sørge for å frakte til miljøstasjone...

Les mer


Nytt elektrisk anlegg i garasjen

Neste vår er det 20 år siden de første flyttet inn i Gjertrudgard. Bygget begynner å bære preg av alderen, og det er etter hvert behov for å foreta vedlikehold. Første vedlikeholdsprosjekt er nytt elektrisk anlegg i garasjen. Du har kanksje ...

Les mer


USBL flytter hovedkontoret

Fra og med i dag, 20. september 2010, finner du USBL i nye lokaler på Arbeidersamfunnets plass. Telefonnummeret til USBL er fortsatt det samme: 22 98 38 00.

Les mer


Bolignummer

Alle som bor i hus med flere boliger, har fått tildelt et adressemerke med gateadressen pluss et lite tillegg - et bolignummer. H0203 viser altså at leiligheten ligger i andre etasje, og at det er den tredje leiligheten fra venstre med klokka. Bokstaven forteller om du bor i en Hovede...

Les mer


Ny metode for beregning av ligningsverdi på bolig

For inntektsåret 2010 innføres det en ny metode for å fastsette ligningsverdien på boliger. Dette gjelder alle typer bolig. Skatteetaten vil innhente opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype direkte fra eier av boligen. Du vil å tilsendt et brev fra Skatteetaten i begynnelsen av september, ...

Les mer


Merking av garasjeplasser

Som sikker mange har lagt merke til er flesteparten av garasjeplassene i kjelleren blitt merket opp på nytt med merkespray. Dette er et initiativ av styret som vil bli kostnadsfritt for den enkelte garasjeplasseier.  Arbeidet er blitt gjort når det har vært mulighet, og når respektive biler ha...

Les mer


Husk å rense avløpet på altanen

Fra altanene i sjette etasje går det et avløp, slik at regnvann kan renne vekk fra underlaget. Det er viktig at avløpet holdes åpent, og du som bor i sjette etasje må sørge for dette. Hvis ikke avløpet holdes åpent vil vann samles opp under hellene på altanen. Dette vannet vil kunne forårsake van...

Les mer


     

 

Som andelseier i Usbl har du en del medlemsfordeler.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler i Usbl

  

Kontaktinformasjon

Forretningsfører

Gjertrudgard borettslag
Schweigaardsgate 63
0656 Oslo

Kontakt oss